04 de novembre 2011

La plataforma SOSDelta demana a la Generalitat de Catalunya que inicií la tramitació per l’ampliació de les zones ZEPA del Delta del Llobregat.


Les entitats civils que promouen la campanya per a lampliació dels espais protegits del Delta del Llobregat, han elaborat un document en base a criteris ornitològics, que està essent enviat al Departament dAgricultura, exposant els arguments per linicií del procés dampliació.
Els eixos fonamentals de la petició són:
La necessitat daplicar els criteris dels apartats 1 i 2 de lArticle 4 de la Directiva dAus, per a que quedin protegides les zones més adequades per les espècies citades a lAnnex I de la mateixa Directiva, especialment: Cames llargues, Martinets menuts, Polles blaves, Terreroles vulgars i Chatracs menuts, etc...que actualment no es troben suficientment protegides.
La imperiosa necessitat d incloure dins daquestes zones, la nova colònia de gavina corsa, establerta a la illeta del Riu, fora de les zones ZEPA. Aquesta nova colònia constitueix, la única colònia catalana de cria fora del Delta de lEbre, essent la única a tota Europa establerta en un àmbit fluvial, daquesta espècie està catalogada com a vulnerable a nivell mundial.
SEOBirdLife Internacional ha reconegut la necessitat dincorporar noves àrees per preservar la viabilitat daquestes espècies i ha elaborat una proposta dampliació, incorporant un total de 3500 ha a protegir, davant de les 950ha protegides actuals.
Els estats membres de la UE tenen la obligació daplicar les directives a tot el territori i donat que la Directiva dAus, es troba incorporada a la nostra legislació, demanem que, en aplicació de la Llei dEspais Naturals, el Reial Decret 1997/1995 i la Llei 12/2006, es protegeixin les zones incloses dins la nova delimitació de la IBA Nº140 del Delta del Llobregat, elaborada per SEOBirdLife.
Cal advertir al Govern de la Generalitat que, segons la Sentencia del canal Segarra-Garrigues dels Tribunals Europeus en contra del Regne dEspanya, sobre les zones que haurien destar protegides i manquen de protecció, no es pot executar en les mateixes, projectes que les puguin afectar, com seria el cas de nous projectes aeroportuaris, portuaris o daccessos ferroviaris.
El dissabte 5 de novembre, ens trobarem entre 10-14h a lentrada dels EENN de Cal Tet-Ca lArana, per informar sobre la nova delimitació dels espais a protegir del Delta, llurs valors i mesures a emprendre per aconseguir la seva inclusió a las zones ZEPA del Delta del Llobregat.

DEPANA, ECOLOGISTES EN ACCIÓ-Les Agulles, Salvem la zona agricola, SALVEM OLIVERETES, SEO/BirdLife, WWF i Llobregat SOStenible.

Mes informació:
 
Jose Garcia 657101385