22 de setembre 2008

D'Oliveretes a Can Torrents.

Encara no s’ha destruït la zona agrícola forestal d’Oliveretes, que hem descobert que la Immobiliària La Colonial, conjuntament amb l’ajuntament de Viladecans ja tenen sobre la taula el planejament urbanístic que els permetrà construir 500 pisos mes amunt del camp de Béisbol, just al voltant de la Masia de Can Torrents. Doncs resulta que, el 14 d’agost es va penjar a la web del departament de mediambient i habitatge de la Generalitat dos documents: la memòria del Pla parcial de Can Torrens i el informe ambiental d’aquest pla parcial, on sobte llegir que aquesta zona 'Anteriorment oferien a l’hàbitat on es troben, la funció de corredor biològic, des de l’àrea boscosa de la muntanya de Sant Ramon fins al Delta del Llobregat i el mar' com si ara ja no pogues fer aquesta funció.
Aquests expedients ja no es troben a exposició pública, els han esborrat de la web, perquè el termini de consulta i recollida d’opinions al respecte, va finalitzar el 4 de setembre . Curiós que ho facin en època de vacances, oi?.
El PGM de 1976 llei pre-democràtica, cataloga la zona de Can Torrents com a Urbanitzable no Programat (93.445 m2) i urbanitzable programat (8.363 m2), una edificabilitat màxima de 460 habitatges (sostre màxim 48.368 m2).La propietat dels terrenys son de la Immobiliària La Colonial amb el 58’39 %, Promociones Apolo en te el 18’43 % i l’ajuntament un 1,27 %.I com tothom sap, perquè tenim un ajuntament molt transparent, ens venen el producte concentrant l’edificabilitat, un una mateixa zona, “per alliberar sol de la muntanya de Sant Ramon”, tot fent una nova illa d’habitatges allargant l’Avinguda de Llorens Puig Tomas, i el C/ de Maria Sanjuan per sobre la Avda Fraternitat i oferint un 40 % dels habitatges amb diferents règims de protecció i el 60 % de habitatges a mercat lliure sumant un total de 500 habitatges (40.500m2 de sostre).A mes la immobiliària Colonial, empresa molt generosa, agrairà l’ajuntament de Viladecans amb 6 milions €, a mes de construir una bassa de laminació, un camp d’atletisme, condicionaran la masia de Can Torrents per a un equipament, i desviant les línees elèctriques muntanya amunt. Carai tu, i pensàvem que estàvem en crisis immobiliària.Com veieu tot lligat i venut, a més l’alcalde Carles Ruiz ens diu el dia que signa un conveni amb l’obra social de La Caixa per construir 110 pisos per a lloguer assequible, que a finals d’any presentaran un informe, fet segur per alguna reconeguda empresa de “tota confiança”, anomenat el “Pla d’habitatge” de Viladecans, on s’extreu que Viladecans necessitarà créixer entre 4000 i 5000 pisos ens els propers 12 anys, sort que disposem un reglaments i mecanismes de participació que ens permet dissenyar el Viladecans que volem... ui, em sembla que potser la ironia que hem emprat no senten, o si...

02 de setembre 2008

L'alcalde de Viladecans es destapa "Viladecans ha de creixer molt més..."

El pla d'habitatge de Viladecans es donarà a coneixer a final d'any , no sabem a qui li han encarregat l'estudi peró es veu que Viladecans necessita 4000 habitatges mes...
Nota de premsa de l'agencia EFE.
"El ayuntamiento de Viladecans prevé la construcción de más de 4.000 pisos, la mitad de ellos protegidos, hasta el año 2020, según ha avanzado hoy el alcalde, Carles Ruiz. El alcalde ha dicho que el consistorio trabaja en la redacción del plan de Vivienda de la ciudad, que tiene un horizonte temporal del 2020. 'El plan, que presentaremos a finales de este año, determina la necesidad de vivienda de Viladecans durante los próximos años en función del crecimiento de población previsto y de los factores sociales y económicos' ha dicho Ruiz, que ha añadido que 'calculamos que serán necesarias entre 4.000 y 5.000 viviendas en los próximos 12 años'. La mitad de las viviendas previstas 'tendrán algún tipo de protección', según Ruiz. Prácticamente la mitad de las viviendas previstas en este plan se levantarán en el barrio de Llevant, la zona de expansión de Viladecans. Ruiz ha explicado que 'durante los últimos años Viladecans ha destinado el 15% del suelo a viviendas protegidas, superando el 10% que establecía la ley'"
a més a més...
L'Ajuntament signa un conveni amb 'la Caixa' per construir habitatges de lloguer assequible a la zona de Llevant
publicat a la pàgina web de l'ajuntament de Viladecans Dimarts, 2 de setembre
L'alcalde Carles Ruiz i el delegat general de 'la Caixa' a la província de Barcelona, Miquel-Àngel Pla, han signat avui un conveni de col·laboració per a la construcció d’un centenar d’habitatges en règim de lloguer assequible adreçats als joves i a la gent gran de la nostra ciutat. La promoció estarà ubicada al nou barri de Llevant.
Els habitatges tindran almenys dues habitacions, i tots ells disposaran de plaça d'aparcament. Els preus de lloguer no superaran els 300 euros mensuals, incloent l'aparcament (IBI i despeses comunitàries a part), un preu sensiblement inferior al que es pot trobar avui en dia al mercat. Els contractes d'arrendament seran per a un període de 5 anys. Podran accedir a ells els joves de 18 a 35 anys i la gent de més de 65 anys que estiguin empadronats/des a Viladecans amb una antiguitat mínima de 3 anys. Els habitatges s’adjudicaran per sorteig davant notari. La promoció, que forma part del programa d’Habitatge Assequible de l’Obra Social “la Caixa”, començarà a desenvolupar-se el proper any amb una durada prevista d’uns 18 mesos. A l’acte d’avui, l’alcalde ha explicat que la signatura d’aquest conveni és molt significativa per diversos motius. El primer d’ells, perquè serà la primera actuació del Pla de Llevant que es desenvolupi i perquè també serà la primera vegada que Viladecans tingui aquesta modalitat d’habitatge protegit de lloguer. A més, segons l’alcalde, l’acord amb “la Caixa” és fruit del canvi de política en matèria d’habitatge realitzada pels governs espanyols i catalans, ja que aquests han obert la porta a augmentar el parc d’habitatges protegits promoguts, no només per les administracions públiques, sinó també per promotores privades i per entitats com l’Obra Social “la Caixa”. Carles Ruiz ha afirmat que, fins ara, “Viladecans ha complert amb escreix” amb l’anterior llei, que obligava a que, en el planejament dels municipis, es reservés un 10% del sòl a la vivenda de protecció. A la nostra ciutat, aquesta xifra ha estat superior, situant-se a l’entorn del 15%. Ara, amb les noves lleis impulsades pels governs central i de la Generalitat, aquesta xifra ha augmentat fins al 30% obligant, a més, als promotors privats a destinar una part de les seves promocions als habitatges protegits. De la seva banda, Miquel-Àngel Pla ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament per portar a terme aquest projecte ja que, segons ha dit, “permet fer realitat l’essència de l’existència de l’Obra Social la Caixa, que és revertir el fruit de les operacions financeres en benefici de les ciutats on tenim presència”.