28 de desembre 2010

Rioleón Safari es transllada a Viladecans

VILADECANS (BAIX LLOBREGAT), 28 Des. (EUROPA PRISS) Al 1972 va obrir a Albinyana (Baix Penedès), Rioleón Safari, un recinte ple de fauna africana on els visitants s'apropaven dins els seus mateixos vehicles, i que més tard es va convertir en un parc aquàtic, des d'aleshores ha anat perdent visitants. Ara, finalitzant l'any 2010, tenint en compte la situació econòmica del projecte, els seus responsables afirmen que: “ el seu futur passa per instal·lar-se en un nou emplaçament”.
L'Ajuntament de Viladecans, per mitjà del seu alcalde, Carles Ruiz, alhora diputat de Turisme de la Diputació de Barcelona, ha confirmat la intenció de Rio Leon Safari, d'instal·lar-se en uns terrenys propers al litoral d'aquesta ciutat del Baix Llobregat.
El municipi de Viladecans aquests últims anys ha planificat diferents projectes a desenvolupar en el seu litoral amb l'objectiu de donar el màxim rendiment al seu territori: primer com a parc aquàtic ara fa ja 20 anys, després la projecció d'un camp de golf fa 10 anys, i fa un any el Barça Parc un projecte ludico-esportiu que l'expresident del Barça Joan Laporta volia dedicar als socis blaugranes, però cap d'aquest projectes s'ha arribat a portar a terme.
Per últim, fa un mes, L'Ajuntament de Viladecans i el Zoo de Barcelona van signar un conveni de col·laboració per desenvolupar el Centre de Gestió de Fauna de la Pineda del Remolar. Aquest centre acollirà, a partir del 2011, alguns dels projectes de conservació i recuperació d'espècies que porta a terme el Zoo. Entre altres projectes de conservació, destaca el de la tortuga de rierol, animal autòcton del Delta del Llobregat. A més, el Zoo farà accions d'educació ambiental centrades en els valors naturals de l'àrea metropolitana de Barcelona.
A la Pineda del Remolar, molt a prop de la platja de Viladecans, l'Ajuntament crearà un centre de gestió de fauna que s'ubicarà a l'edifici de Can Casanovas i en dos complexos de piscines adjacents. Les instal·lacions estaran obertes a entitats que treballin en projectes de conservació d'espècies, investigació i educació ambiental com el Zoo de Barcelona, segons informen fonts municipals.
Aquest fet ha obert la porta a que Rioleon Safari, hagi vist en el litoral de Viladecans un entorn immillorable per re-ubicar les seves instal·lacions, aprofitant que justament en Sandro Rosell, actual president del Barça, informava la pasada setmana que estaven disposats a vendre per un valor molt inferior del que van comprar els terrenys que van adquirir al litoral de Viladecans, dins una operació amb molts enigmes especulatius.
Aquesta nova oportunitat de desenvolupar el litoral de Viladecans ha tornat a il·lusionar a l'alcalde de Viladecans i Diputat de Turisme, Carles Ruiz, que veu en aquest projecte la millor solució per trencar el malefici d'aquests terrenys, i ha assegurat que “ Rioleon safari permetrà als ciutadans de Viladecans gaudir de la natura sense baixar del cotxe i a més crearà un bon grapat de llocs de treball”.
Els grups ecologistes de la zona encara no han tingut accés a la documentació d'aquests projecte, però afirmen que esperen que el fet que hagi sorgit la noticia el dia de Sants Innocents, tot plegat sigui una innocentada.

14 de desembre 2010

Clar i contundent, Mediambient torna a desestimar el pla urbanístic a la zona Deltaica de Viladecans, El Parc del Delta de Viladecans

El Departament de Medi Ambient i Habitatge acaba de fer públic la resolució de la sol·licitud de document de referència sobre la Modificació puntual del Pla general metropolità (PGM) per a la creació del Parc del Delta, al terme municipal de Viladecans, tramesa per la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya., a petició del Ple de l'ajuntament de Viladecans. I conclou que:
Atès l’exposat anteriorment, es considera que la proposta continguda en l’avanç de la present Modificació puntual no és compatible amb la preservació dels valors i els requeriments ambientals d’aquest entorn, motiu pel qual caldrà estudiar alternatives d’emplaçament i avaluar els probables efectes, directes o indirectes, de la proposta sobre el medi ambient, incloent l’afectació als aspectes ambientalment rellevants. Així doncs, caldrà assegurar que l’alternativa finalment escollida doni resposta a tots els objectius i criteris plantejats en l’apartat 4.A.3r del present document de referència, així com a d’altres que puguin sorgir durant el procés de redacció del Pla. Caldrà valorar l’alternativa zero, corresponent a la no realització del pla, i comparar-la amb les diverses alternatives proposades, de conformitat amb la legislació ambiental vigent.
Així doncs, tenint en compte l’exposat anteriorment, i atès que la consolidació de les instal·lacions de l’aeroport de Barcelona ha suposat l’aïllament del flanc est de la reserva natural del Remolar - Filipines, es fa palès que les àrees situades al flanc oest que romanen lliures d’urbanització, així com la presència de la riera de Sant Climent, esdevenen elements de valor estratègic per a la connectivitat ecològica.
En qualsevol cas, caldrà que l’ISA consideri alternatives d’emplaçament, i seleccioni aquella que permeti un major grau d’assoliment dels objectius i criteris ambientals definits en el present document de referència, per tal de garantir una correcta implantació dels usos proposats en la matriu territorial.
Podeu llegir tot l'informe a:
http://appdmah.gencat.cat/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/c5e41cf5-ee36-11df-8c73-0d17c7743607/214-10+DRF+VILADECANS.pdf/1290988800212/253402214400213/214-10%20DRF%20VILADECANS.pdf
i més informació a:
http://salvemoliveretes.blogspot.com/2010/10/allegacions-la-modificacio-puntual-del.html