30 de maig 2011

Petició per a la incorporació del Delta del Llobregat a la Convenció internacional sobre zones humides d’importància internacional, RAMSAR, i del riu Llobregat a la Xarxa Europea Natura 2000.


Les zones humides són uns els ecosistemes més productius del món, ja que generan gran quantitat de biomassa. Aquest fet es tradueix en dos avantatges clars:
  • La fixació de CO2, que ens ajuda a esmorteir el canvi climàtic.
  • La presència de molta biodiversitat d’espècies animals i vegetals.
També és un dels ecosistemes més sensibles i perjudicats arreu del món ja que històricament ha patit múltiples impactes:
  • Dessecació per fer camps de cultiu
  • Contaminació aquàtica per d’adobs, pesticidas i abocaments indústrials,
  • Sobreexplotació del freàtic
L’any 1971 es va subscriure a Ramsar (Iran) el Conveni internacional  sobre zones humides d’importància internacional (ratificat per Espanya el 1982). Aquest Conveni estableix que la conservació de les maresmes i aiguamolls és una prioritat pels estats adherits.
A Catalunya només l’1% del territori són zones humides, i al Delta del Llobregat, la tercera zona humida més important de Catalunya, només ens queda el 2% dels aiguamolls originals. El Delta del Llobregat és l’únic aiguamoll de tota la península ibérica que no està inclòs al Conveni Ramsar malgrat el seus valors naturals reconeguts a nivel internacional (nidificació i/o hibernada de la gavina corsa, baldriga balear, bitó…; així com la presencia d’hàbitats prioritaris per l’UE con les pinedes de pi pinyoner sobre dunes, de plantes protegides per la UE com la trencadalla i d’un de les deu espècies de peixos més amenaçades d’extinció del món com és el fartet).
Per tant, tenint en compte:
- la situació crítica en la que es troba el conjunt del Delta del Llobregat, - el patrimoni ecològic plenament demostrat que atresora, - el seu paper com espai de benestar humà, divulgació i educació ambiental, així com de zona d’oci i turisme, pels escolars i ciutadans de la regió metropolitana,
les entitats ciudadanes proposen que:
1.- El Govern de Catalunya ha de continuar amb tots els tràmits necessaris per incloure el Delta del Llobregat a la Convenció Ramsar.

2.- Sol·licitar que la Generalitat de Catalunya aprovi un nou Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Delta del Llobregat que integri i protegeixi tots aquests espais i zones humides.

Entitats ciudadanes que donem suport a la petició:
Depana - Ecologistes en Acció - Salvem les Oliveretes - SEO-Birdlife - WWF-Grupo Barcelona - ANDA d'Abrera - ADEMAC de Castellbisbal - Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CECBLL) - Centre Excursionista de Molins de Rei (CEM) - Centre d'Ecologia i projectes Alternatius- Ecologistes de Catalunya (CEPA-EdC) - Centre Mediambiental l'Arrel de Sant Joan Despí - DEMASAB de Sant Andreu de la Barca - Federació Ecologistes de Catalunya (EdC) . Martorell Viu - Associació Hàbitats-Projecte Rius - Prou sal - Plataforma Serres Garraf i l'Ordal - MULEI (Ateneu de Molins de Rei) - XNCA (Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua) - Els Amics del Camell - L'Espluga Viva