30 d’abril 2008

Tota la documentació del Pla de Llevant a Oliveretes

El departament de planejament urbanístic de la generalitat ha posat a disposició tota documetació, planells i estudis sobre el "pla de llevant" a Oliveretes de Viladecans.
Sabeu que uniran el nou barri amb la resta de Viladecans, per els carrers Eslida i Calaceite, mitjantçant dos fals-tunels que aniran per sota de la Torre Roja? futurista oi?
Ho podeu trobar a:

09 d’abril 2008

Publicat al setmanari "La Directa"

Viladecans // La Plataforma reclama informació pública des de desembre de 2006
El Síndic insta a l’ajuntament a informar sobre el Pla de Llevant
Oriol Matadepera
baixllobregat@setmanaridirecta.info
http://www.setmanaridirecta.info/
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat una resolució sobre les denuncies de la Plataforma Salvem Oliveretes d’incompliment del Reglament deParticipació Ciutadana de l'ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat).
Els fets que originen aquesta actuació del Síndic es remunten al desembre de 2006 quan el govern local va denegar una petició d’intervenció en la sessió ordinària del ple a la plataforma que vol aturar la urbanització de 2.300 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon. La Plataforma vol conèixer des de fa ja més d'un any quins són els errors en el projecte urbanístic que van fonamentar la decisió de la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de retornar l'expedient sobre el Pla de Llevant.
El Síndic qüestiona l’aplicació del mateix Reglament de Participació aprovat pel ple municipal i també reconeix que quan aquest col·lectiu ha emprat altres vies previstes per obtenir informació l’ajuntament no ha respòs les peticions en els terminis adequats.
Reaccions de la Plataforma
Així, la Plataforma Salvem Oliveretes reclama una disculpa del consistori municipal i que es resolguin totes les sol·licituds d’informació que encara no han estat contestades. Aquesta plataforma ha necessitat recòrrer a un organismede la Generalitat per a que l'ajuntament de Viladecans compleixi el seu propi reglament doncs la situació que estaven patint de manca de transparència els impedia tenir elements per valorar correctament un preojecte que amenaça l´Espai Natural Agrícola i Forestal del Montbaig.
El Síndic diu que cal “esmerçar recursos per fer efectiu el principi de transparència administrativa així com l’aspiració fonamental que es volia assolir amb l’aprovació del reglament com és la participació política activa dels ciutadans en els afers locals”. És per això que la Plataforma creu que per aquest assumpte i altres processos municipals “l’equip de govern no està a l’alçada dels requeriments que fa la ciutadania”. De la mateixa manera, el membre de la Plataforma, Jordi Mazon, declara: “No entenem l'ocultisme i la poca deferència cap a laciutadania a l'hora de donar informació pública”.

04 d’abril 2008

El síndic demana transparència al ajuntament de Viladecans

La plataforma Salvem Oliveretes rep el suport del Síndic de greuges de Catalunya.
Rafael Ribó, Síndic de greuges de Catalunya, ha presentat una resolució sobre, la denúncia de la plataforma Salvem Oliveretes (PSO), en que és queixaven del incompliment, per part del ajuntament de Viladecans, del decret pel qual se’ls denegà una petició d’intervenció en la sessió ordinària del ple en data del 21 de desembre de 2006.
Segons el Síndic, l’article nº 20, del reglament del Participació ciutadana de Viladecans (RPC), determina que en les sessions ordinàries les intervencions, prèvia petició, poden versar sobre temes concrets d’interès municipal, encara que no figurin dins l’ordre del dia. En el cas que denunciava PSO, el motiu de la petició d’intervenció en el ple estava relacionada amb l’obtenció d’informació sobre una determinada actuació urbanística. Certament, diu el síndic, tal i com es diu en la resolució que denega la intervenció, la plataforma pot obtenir aquesta informació per altres vies previstes al mateix reglament, però entén que aquestes vies alternatives no son excloents ni obstacle perquè la informació demanada també es tracti en la sessió del ple. El síndic critica també, que quan la plataforma ha emprat les altres vies previstes a la norma per obtenir aquesta informació, transcorregut el termini de tres mesos, l’ajuntament no ha respòs les peticions d’informació.
El Síndic conclou, que cal esmerçar recursos per respondre en temps i forma aquestes peticions d’informació, així com per difondre el màxim d’informació possible mitjançant els mitjans electrònics que disposa el consistori, per fer mes efectiu el principi de transparència administrativa, així com l’aspiració fonamental per assolir la participació política activa dels ciutadans en els seus afers locals.
La Plataforma Salvem Oliveretes fa reso de les paraules del Síndic de Greuges de Catalunya, reclama ara una disculpa del consistori municipal i que se’ls contesti totes sol·licituds d’informació que, hores d’ara, encara no han estat contestades.