23 de juny 2009

Publicat avui al setmanari "La Directa"-Salvem Oliveretes denuncia la 'incoherent projecció de creixement'-

ho trobareu als següents punts de venta:
http://setmanaridirecta.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27

Viladecans // Salvem Oliveretes denuncia la 'incoherent projecció de creixement'
L'ajuntament vol construir 4.850 pisos nous mentre avui dia hi ha 3.000 buits
El 17 de juny va tenir lloc un acte sobre el Pla Local d’Habitatge de Viladecans 2008-2019 (PLHV) finançat per la Diputació de Barcelona que va escenificar una part del procés participatiu del PLHV -d’obligat compliment segons la llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge- que estableix que els ajuntaments que vulguin concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat han d’elaborar un pla local d’habitatge que reflecteixi el diagnòstic sobre necessitats i mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits.
L’equip de govern de Viladecans (PSC-ICV) proposa que la ciutat necessita construir 4.850 habitatges nous en els propers deu anys amb l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d'habitatges destinats a polítiques socials en un termini de vint anys i rehabilitar els habitatges anteriors al 1976, que la mateixa llei proposa. L’acte obert a la població, prèvia inscripció, va aglutinar prop d’un centenar de persones, una gran part de les quals eren funcionaris i membres de partits polítics distribuïts estratègicament pels grups de treball, segons un membre de la Plataforma ecologista Salvem Oliveretes.

Un membre de la Fundació Desenvolupament Comunitari -contractada per preparar una dinàmica participativa- va explicar com organitzar la sessió per donar veu als ciutadans i aconseguir reflectir durant la posada en comú el consens dels quatre grups de treball i les propostes pel PLHV. Totes les aportacions seran recollides en un document i posades en consideració alhora de definir el PLHV per a ser presentat en una audiència pública i posteriorment aprovat definitivament pel ple de l'ajuntament.
Pla incoherent amb la realitat
La Plataforma Salvem Oliveretes hi va participar posant sobre la taula la “incoherent projecció de creixement”, tenint en compte que el mateix estudi sociològic defineix Viladecans com “una ciutat madura, amb un creixement pautat per dinàmica interna”. A més, es va qüestionar que hi ha 1.200 pisos buits, més de 1.000 habitatges nous a la venta i 900 pisos de segona ma a la venta. Segons el col·lectiu, els 3.000 habitatges sense ús, la manca de serveis i equipaments i la pèrdua de terrenys agrícoles evidencien la irracionalitat de les expectatives de creixement urbanístic proposades al PLHV. Un exemple d'això, es troba en l'ensopegada urbanística del projecte Vilamarina de Sacresa on només uns quaranta dels 320 pisos nous estan ocupats sobre un centre comercial que encara no ha pogut llogar tots els seus espais.
DESTACAT:
Hi ha 1.200 pisos buits, més de 1.000 habitatges nous a la venta i 900 pisos de segona ma a la venta

15 de juny 2009

Que dir al procés participatiu del Pla local d’Habitatge de Viladecans (PLHV)

que es realitzarà el 17 de juny, a les 18 hores, a Can Batllori (c/ Ernest Lluch 12 bis).
1.- Canviar la manera de com està plantejat el PLHV. S’ha de diferenciar la necessària rehabilitació dels edificis antics, i els pisos de protecció oficial que marca la llei, dels edificis nous que han plantejat per Viladecans.
Amb aquest PLHV han tractat Viladecans com si fos una gran immobiliària i el PLHV un estudi de mercat, analitzen que actualment Viladecans te 23.062 habitatges, amb una població de 64.570 habitants, i contempla que hi caben 10.190 mes, un total de 33.252 habitatges, encabint unes 100.000 persones. I comencen per aplicar el mateix creixement dels últims anys, projectant 4850 pisos en els propers 10 anys. Una bogeria...
2.- Viladecans hauria de créixer per dinàmica interna, segons el mateix estudi sociològic recollit al PLHV, Viladecans es pot qualificar com a una ciutat madura amb “un alentiment del creixement per expansió i intensificació del creixement pel propi desenvolupament urbà, el qual segueix suposant un creixement demogràfic però més pautat i amb major possibilitat d’absorció per l’organisme urbà.”. NO hi ha justificació de la necessitat de 4850 habitatges nous!.
3.- Aturar aquest PLHV, o fer una moratòria urbanística, fins que no es venguin i es lloguin els gairebé 3000 pisos que actualment estan buits i al mercat, tal i com es desprén del mateix PLHV i el estudi, i estimacions fetes per la Plataforma Salvem Oliveretes en el seu recompte i recerca en immobiliàries locals, i sobretot, FINS QUE NO ES GARANTEIXIN UNS SERVEIS PUBLICS DE QUALITAT, com la sanitat (hospital, CAPs, Escoles, piscina, accessos, infraestructures). Seguir amb el ritme de creixement actual sense completar i satisfer les actuals necessitats per als ciutadans/nes és D'UNA GRAN IRRESPONSABILITAT POLÍTICA.
4.- Model de ciutat. Oliveretes ha de ser el gran pulmó verd de la ciutat consolidada. Proposem replantejar el projecte d'ecobarri d'Oliveretes, i convertir-lo en un espai lliure de pisos, i convertir-lo en un parc forestal, amb la plantació de milers d’arbres, amb una doble funció: zona de lleure (un espai natural), embornal de diòxid de carboni. No es això mes sostenible que un ecobarri? quina necessitat de convertir-lo en un barri mes?
5.- Organitzar una consulta popular sobre el desenvolupament de la ciutat, FOMENTANT una veritable participació, per a l’horitzó del 2020. Les preguntes a formular s’haurien de consensuar entre els grups polítics i socials.
www.salvemoliveretes.org