26 de setembre 2007

Que fàcil és aconseguir informació!!!


La Plataforma Salvem Oliveretes va voler participar en el ple municipal el passat mes de desembre, i l’equip de govern del ajuntament de Viladecans ens va denegar aquest dret reconegut en el article nº 20 del reglament de participació ciutadana (RPC), aprovat pel mateix ple. El que preteníem era preguntar per la irregularitat per la qual es va retornar, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), l’expedient nº 2006/024058/B corresponent a la tramitació del pla parcial de Llevant, que vol edificar 2377 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon.
Tot i ser una qüestió d’interès municipal, ens vetaren el dret tot al·legant que el article 14 del mateix reglament ofereix la possibilitat d’adreçar-se a oficines d’informació que el ajuntament ofereix als ciutadans.
Des de la Plataforma Salvem Oliveretes creiem l’equip de govern no va voler reconèixer un error en públic, i per tant, no va voler contestar la pregunta en el ple, tot i ser d’interès municipal. Creiem que l’article nº 20 del reglament de participació ciutadana no nega la possibilitat d’adreçar-se al ple per fer una pregunta, sempre que sigui d’interès municipal, i que l’equip de govern negui aquest dret als ciutadans traient-se de la màniga l’existència del article 14, fa que la ciutadania quedi indefensa a la voluntat del equip de govern.
Aquest fet va fer que ho denunciéssim al Síndic de greuges de Catalunya, ja que la figura del síndic a Viladecans encara no existia, El Síndic de greuges de Catalunya va obrir un expedient del cas (nº.15836/06) i va començar a tramitar-lo tot fent un requeriment al Ajuntament de Viladecans el passat més de febrer, al no rebre resposta, ho va tornar a fer el més d’abril, i fins i tot, va haver de repetir-ho el mes de juliol. Davant el silenci municipal, el Síndic de greuges de Catalunya es planteja personar-se presencialment a l’ajuntament per fer el requeriment en persona.
No entenem ni l’actitud del equip de govern del ajuntament del passat mes de desembre, ni el silenci actual.
Igualment, Registrat per instància nº 18127 en el registre del ajuntament de Viladecans, el 27 de desembre de 2006, tot fent la mateixa pregunta, fent cas al article 14 del RPC, vam preguntar, la raó per la qual la comissió d’urbanisme va retornat a l’ajuntament l’expedient del projecte d’Oliveretes.
Tot i que la llei obliga a contestar les instàncies, el cas és que no vam rebre cap resposta. Tres mesos desprès, el 23 de març una vam tornar-ho a preguntar, ens va contestar el 22 de maig, un cop la irregularitat ja estava arreglada i el projecte aprovat definitivament.
Tot i estar aprovat definitivament el mes d’abril, encara no ha estat publicat al DOGC, es veu que encara els hi cal presentar un text refós per complimentar el projecte. Però, Quin article hem de fer servir el 20 o el 14 per saber que és aquest text refós?. Creiem que per tot això, i mes coses que encara estem treballant, l’equip de govern no està a l’alçada dels requeriments que des de la ciutadania li fem.

12 de setembre 2007

Sostenibilitat i arbres urbans


L’augment de l’1% en la població d’una ciutat (a Viladecans vol dir 600 habitants) incrementa en gairebé el 2.5% el consum d’energia, i de la totalitat d’aquest consum, entre el 30 i el 70% es produeix en els edificis, i per tant és la font d’emissió de milers de tones de gasos d’efecte hivernacle cada anys. Els edificis són els responsables d’aproximadament el 18% de les emissions de CO2, del 10% del CO, el 6% de SO2, i el 4% dels NOx. Bona part d’aquest consum es produeix en la refrigeració i l’escalfament dels habitacles.
Un bon urbanisme, que no el que ha impulsat el nostre equip de govern en els darrers anys, pot mitigar en molt aquestes emissions. Així per exemple, les zones pavimentades i asfaltades, que a Viladecans en tenim moltes, com les places dures del Cúbic, Plaça d’Europa, etc..., contribueixen a un escalfament de la ciutat a l’estiu, i fomenten l’ús dels aires condicionats, i això vol dir més demanda d’energia. Avui dia, se sap amb certesa que és més econòmic estalviar un megawatt d’energia que generar-la. Una d’aquestes bones formes d’estalvi energètic a les ciutat és la de fomentar les zones verdes (que no són les rotondes, ni les mitjanes, ni les rieres, ni els torrents) i, sobretot, l’existència d’un arbrat urbà adequat.
A l’estiu, l’ombra dels arbres protegeixen de la radiació solar les cases i les primeres plantes dels edificis, i l’evapotranspiració a través de les fulles redueix la temperatura de l’aire, humidificant l’ambient, a banda de filtrar els contaminants i millorar la qualitat de l’aire. Diversos estudis mostren una reducció de les hores d’ús dels aparells d’aires condicionats d’entre el 30 i els 65% en cases i habitacles protegits de la radiació solar per l’ombra dels arbres. Les simulacions per ordinador mostren clarament aquest fet, amb descensos tèrmics de fins a 10ºC en habitacles protegits per l’ombra dels arbres, i així la despesa energètica en la seva climatització. Si aquests arbres fan una bona ombra a l’estiu, podem estalviar energia. I si aquests arbres deixen passar el sol a l’hivern, estalviarem també energia.
Els arbres urbans són quelcom més que un ornament. Fan una funció bàsica, i ens poden ajudar a estalviar energia. A més a més de protegir de la radiació solar els edificis, també ho fan dels carrers i les voreres, fomentant així la vida al carrer. (¿Us imagineu les Rambles de Barcelona sense els plataners, amb mimoses que a l’hivern no deixessin passar la tímida llum solar, i a l’estiu no fessin prou ombra per a poder passejar sense que el sol molesti?).Doncs ara analitzeu i observeu el tipus d’arbrat que es planta d’uns anys ençà a la nostra ciutat. Són arbres de fulla perenne, tipus mimosa, amb fulla petita i present tot l’any. A l’estiu fan molt mala ombra, i a l’hivern, en no caure la fulla, dificulten que el sol arribi als carrers o a les cases. A l’avinguda de la Marina, són petits i no creixeran gaire més, a la del Segle XXI, són raríssims, amb unes fulles en forma d’agulla que no fan ombra, a la dels Gabrielistes, Sant Jeroni, i altres, unes mimoses que tot l’any fan una mala ombra, i a la primavera deixen anar una flor blava que en caure al terra i ser trepitjada deixa tot el terra enganxifós. Les darreres joies, al nou tram del carrer Guifré el Pilós, en unes jardineres de ferro, perquè no creixin i les arrels s’escalfin, uns arbres que fan una fulla minúscula.
Tantes empreses municipals, i uns sous de pel·lícula per això? M’agraden més i fan una funció més important els plataners de la Torre Roja, o els garrofers d’Oliveretes.Les zones verdes són cobertes de vegetació i de terreny permeable que suposen una àrea de refrigeració, que poden fer disminuir la temperatura fins a 6ºC respecte a les zones urbanes pavimentades i asfaltades, que així es converteixen en zones confortables durant les càlides nits estivals de ciutats mediterrànies com Viladecans.

Jordi Mazon Bueso