10 de gener 2007

Quan CO2 i pol.lució generarà la construcció del nou barri d'Oliveretes?


La Comissió Europea, en la seva reunió del passat 10 de gener va proposar als països membres reduir en un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2020 respecte les del 1990. Aquesta ambiciosa i important mesura ve fonamentada pel resultat de l’estudi realitzat pel Centre d’Investigacions de la UE, l’anomenat Informe Peseta, segons el qual el canvi climàtic tindrà un impacte debastador i catastròfic al sud d’Europa, Viladecans inclòs.
La construcció de tot un nou barri a Viladecans, a la zona d’Oliveretes, generarà una quantitat de gasos efecte hivernacle important: el transport de material de lloc llunyans, el treball de la maquinària en el moviment de terres, el transport de ciment, la fabricació del ciment, etc... I tot plegat per un barri que pensem Viladecans no necessita (si els equipaments). Per això Srs. del equip de govern del ajuntament,

Han estimat les tones de gasos efecte hivernacle que s’emetran en la construcció del nou barri? Si no és així, demanem que es faci aquest i es s’assumeixin mesures que minimitzin aquestes emissions. (PENSA GLOBALMENT, ACTUA LOCALMENT).
Publicat el 22 de desembre de 2006 a "El far"

Dret a l’habitatge i dret a la natura
Vaig sentir una gran alegria en llegir en aquest diari el
passat divendres 15 l’escrit del senyor Alberto Rodríguez,
titulat Dret i no un producte, referint-se a la nova llei del
Dret a l’habitatge. Se gons el senyor Rodríguez, la nova llei
dóna als ajuntaments més pes en la gestió de la vivenda, i
permetrà fomentar el lloguer i donar ajudes que facilitin l’ac-
cés a la vivenda. Esperem que això faci replantejar a l’equip
de govern de Viladecans el projecte d’Oliveretes, en el
qual es pretén la construcció de més de 2.400 habitatges en
una zona agrícola i forestal.
Amb la nova llei, de ben segur que ja no caldrà urbanitzar
aquesta zona tan estimada i visitada pels viladecanencs, i
el municipi frenarà la seva expansió cap a la muntanya de
Sant Ramon. Perquè a Viladecans, de pisos buits, en
venda i en lloguer n’hi ha moltíssims. Altra cosa és el
preu que cal pagar per accedir-hi. Vull pensar doncs que
podrem continuar gaudint de la zona forestal d’Oliveretes.
Jordi Mazón
Viladecans