02 de desembre 2008

Dues empreses privades reparteixen el pastis de la urbanització d’Oliveretes

Creat el Consoci que ha de planificar el pla de Llevant a Oliveretes.
L’ajuntament de Viladecans ha aprovat les bases de compensació per concertació del Pla de Llevant que ha de construir un nou barri de 2377 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon.
Exerceixen la present iniciativa del sistema de compensació per concertació, tres empreses: la mercantil societat privada municipal Viladecans Mediterrània SA (VIMED), la companyia Ilermilk, SA Unipersonal i la mercantil Construcciones y Promociones APOLO SA com a titulars de 28,48% del sòl inclòs dins l’àmbit d’actuació del sector Llevant.
Aquesta junta de compensació haurà de redactar el projecte de parcel·lació, el projecte d’urbanització, el projecte d'expropiació i el projecte mediambiental, segons els criteris del Pla parcial de Llevant i el que determinen les bases de compensació per concertació. Tindran com a màxim 12 mesos per a realitzar aquest projectes.
Vimed és la empresa privada de capital públic que, representada per Serafin Presmanes Rivas, com a gerent, i en Joan Pidelaserra Monmany, fins ara regidor d’espai públic i ara regidor d’alcaldia, te com objectiu construir els projectes que duu a terme l’ajuntament de Viladecans. En canvi, les altres dues empreses tenen interessos purament privats.
Ilermilk S.A. pertany al R5R Grup immobiliari, administrada per en Antoni Riera Robusté, que ha construït al sector Residencial Park Tecnològic al barri de Sales, i ara projecta una IV fase.
Mentre que Construcciones y promociones Apolo SA., administrat per en Eugenio del Olmo Manzano, ha fet entre altres, promocions a la avinguda segle XXI i te en propietat 6 hectàrees no urbanitzables a la muntanya de Sant Ramon.
És inadmissible que siguin dues empreses privades les que tinguin la potestat de dissenyar la parcel·lació i urbanització d’un projecte urbanístic, que tot i que les bases siguin proposades per l’ajuntament, sempre se’ns ha presentat el Pla de Llevant com d’iniciativa pública, ja que més del 60 % de sol a oliveretes és del Incasol i de l’ajuntament.

1 comentari:

LUIS ha dit...

Els problemes vindràn el dia despres, quan comencin a viure els veins i ens donem compte que no hi ha més policies, caps, serveis, escoles bressols......... Amb els mateix "funcionaris" realitzaràn més funcions.