20 de novembre 2008

denuncia de Depana el Gener de 2007

Adjudicades les noves obres a l'aeroport que afecten zones ZEPA de Viladecans, sense ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL
El nou enllaç i el vial d'accés al nova àrea terminal de l'Aeroport de Barcelona no disposa de Declaració d'Impacte Ambiental tot i afectar greument les zones d'especial protecció de les aus del Delta del Llobregat recentment ampliades.
El passat 17 de gener de 2007, el Ministeri de Foment va adjudicar a l'empresa Ferrovial-Agromán, S.A. les obres d'enllaç i el vial d'accés a la nova Àrea Terminal de l'Aeroport de Barcelona. En concret, es tracta d'una carretera amb característiques d'autovia que facilitarà l'entrada a la nova terminal entre pistes des del nou traçat de l'autovia de Castelldefels (C-31).
L'aeroport de Barcelona està considerat com un aeroport nacional, i per tant, la carretera que hi arribi també té caràcter nacional. La construcció d'autovies nacionals està inclosa a l'Annex I del Reial Decret-Llei 9/2000 de 6 d'octubre, en aplicació de la Directiva e 97/11/CEE, del Consell.
Aquesta autovia i els seus accessos afecten directament i de forma molt negativa les maresmes de Can Sabadell a Viladecans, reconegudes com a zones humides, a través de la Sentència 286/98 de 28 de maig de 1998 del jutjat del Penal núm. 9 de Barcelona i que recentment han estat incloses en l'ampliació de la zona d'especial protecció per a les aus, ZEPA, num. 146 del Delta del Llobregat.