15 de desembre 2008

"Mori el Pla Local d'Habitatge" i "De la Pineda de Viladecans a la Fageda d'en Jordà"

Dos articles al "Viladecans Punt de Trobada" desembre de 2008
De la Pineda de Viladecans a la Fageda d'en Jordà
Mori el Pla local d'habitatge de Viladecans


http://puntviladecans.blogspot.com/