27 de maig 2008

Viladecans: Denuncia del grup ecologista Quercus


El grup ecologista Quercus denuncia a l’opinió pública un cas de malbaratament d’aigua a la zona de Gavà-Viladecans
La històrica font de Can Trias, destruïda pels treballs de construcció de la bassa de laminació de la Riera de Sant Llorenç, sembla que no serà reconstruïda. La mina d’aigua que l’alimentava, amb un cabal permanent, s’ha connectat directament al clavegueram.
El grup ecologista Quercus de Gavà posa en coneixement de l’opinió pública un fet que, des del punt de vista de sostenibilitat i gestió dels recursos hídrics és una greu irresponsabilitat de l’entitat Metropolitana de medi Ambient.
Les obres de construcció de la bassa de laminació de la riera de Sant Llorenç, que s’allarguen des de l’any 2005, i que es desenvolupen a la divisòria dels termes municipals de Gavà, Viladecans i Sant Climent, han fet desaparèixer un llarg tram d’una antiga mina d’aigua del segle XIX que havia estat la primera infraestructura de subministrament d’aigua corrent de Gavà. Les obres han comportat també la destrucció de la font de Can Tries, que s’alimentava d’aquesta mina. La font, tot i que degradada els darrers anys, havia subministrat aigua potable al barri de Can Tries en els anys seixanta i setanta.
Per tal de donat sortida a l’aigua que raja de la mina, i evitar que s’entolli a la bassa de laminació, i contravenint el projecte de construcció de la bassa de laminació que va aprovar l’àrea Metropolitana, l’empresa adjudicatària, Copisa, ha connectat directament el cabal de la mina a la claveguera. El projecte aprovat preveia restaurar la font i utilitzar el cabal permanent d’aigua de la mina per alimentar un petit llac al font de la bassa de laminació. D’aquí, i mitjançant bombeig, es preveia usar l’aigua per al rec de parcs i jardins, Malgrat la manca d’aigua que pateix l’àrea Metropolitana, veiem com l’aigua neta de la mina es llença directament al clavegueram. L’aigua d’aquesta mina és d’una qualitat excel·lent i, tot i no estar potabilitzada, la connexió a la claveguera representa la dilapidació irresponsable d’un recurs escàs i car.
Quercus exigeix que s’identifiquin i es depurin les responsabilitats pertinents dels responsables de d’incompliment del projecte de construcció de la bassa de laminació, que preveia recuperar la font i reutilitzar l’aigua, i que les autoritats competents vetllin pel compliment del projecte tal i com es va aprovar.