26 de gener 2008

Som titelles a la seva voluntat


El passat 22 d’0ctubre de 2007, la Plataforma Salvem Oliveretes va presentar tres instàncies al registre del ajuntament, amb els nºs. 15947, 15949, i 15951, i dirigides a l’àrea de Planificació Territorial de l’ajuntament de Viladecans, per demanar informació i documentació sobre el Pla de Llevant que vol construir un nou barri de 2577 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon i encara no hem rebut cap resposta.
Davant d’incompliment de la llei de procediment administratiu que estipula, en el seu article nº 42.3, un màxim de tres mesos per a respondre qualsevol consulta administrativa, vam voler denunciar-ho en el ple del ajuntament del passat dijous 24 de gener, com teníem dret segons el article nº 20 del Reglament de Participació Ciutadana (RPC), i ens van denegar la intervenció, citant el article 13 del mateix reglament que ens dona el dret a rebre la informació, que ens han negat al no contestar-nos les instàncies en el termini que marca la llei. Un peix que es mossega la cua i que ens fa sentir com a titelles a la seva voluntat.
Aquí teniu el que tenia que ser la nostra intervenció...
'Volem participar en el ple del ajuntament de Viladecans que es celebrarà el dia 24 de gener de 2008, amb la intenció de denunciar les qüestions que recollim en la queixa que adjuntem referent al no compliment del reglament de participació ciutadana.
El passat 22 d’0ctubre de 2007 la plataforma salvem oliveretes va presentar tres instàncies al registre del ajuntament, registrades amb els num. 15947, 15949, i 15951.
Segons s’estipula en l’article 42.3 de la llei 30/92 que regula el procediment administratiu, s’estipula un màxim de tres mesos per a respondre qualsevol consulta administrativa.
Per tant, com fent us l’article 13 del reglament de participació ciutadana al qual ens hem referit al presentar aquestes instancies, i passat els tres mesos tres mesos que la llei estipula, encara és hora de rebre resposta alguna de les instancies anteriorment referides.
Avui venim aquí al ple municipal fent us del dret que ens dona l’article num. 20 del mateix reglament per denunciar aquesta situació i formular les següents qüestions, que per instancia no ens han contestat.
A l’area de Planificació Territorial li vam preguntar, en el seu moment, quin ha estat el motiu per el qual l’aprovació definitiva del expedient 2006/024058/B corresponent al pla de Llevant de Viladecans encara no ha estat publicat al Diari Oficial de la generalitat de Catalunya (Dogc).
I el contingut del text refós que la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha demanat al ajuntament de Viladecans per complimentar l’expedient del pla de llevant.
Igualment, hem sol·licitat el document del conveni signat entre la immobiliària La Colonial i l’Ajuntament de Viladecans en l’àmbit de Can Torrens. Conveni ratificat en el ple del ajuntament celebrat el passat 29 de juny de 2006.
I Finalment vam sol·licitar, per instancia al registre números 16.373 del 12/11/2006 i números 2427, 4693 i 15949 dels dies 14/02, 23/03, i 22/10 respectivament. Demanem novament copia dels document dels estudi BCN Ecologia titulats o que parlen de “l’anàlisi ambiental del municipi de Viladecans i la seva projecció de futur” i el document titulat o que parli de “l’anàlisi del pla del sector de llevant, oliveretes”
Que segons la pagina web de l’agencia BCN Ecologia figura com a finalitzat des de mitjans de l’any 2007.
I ja que el article nº 13 del RPC no funciona ens atrevim a formular en el ple les següents qüestions per que ens siguin contestades.
Al equip de govern i a l’àrea de planificació territorial voldríem preguntar de quina manera es realitzarà la connecció del nou barri d’oliveretes i la resta de ciutat a traves dels carrers Calaceite i Eslida sense trencar el parc de la Torre Roja, tal i com insinua el projecte, i com al·legàvem en la al·legació nº5 que la plataforma va presentar i reconeguda per la comissió territorial d’urbanisme que ha demanat explícitament que es concreti el sistema viari d’aquest dos carrers.PLATAFORMA SALVEM OLIVERETES'