13 d’octubre 2010

Dos articles interessants al Viladecans Punt de trobada

Els que planifiquen el Viladecans del 2025
Hi ha qui projecta el Viladecans del futur, i ho fa explotant al màxim les potencialitats demogràfiques i econòmiques del nostre territori, guiant-se pel que li dóna de marge el PGM de 1976, una llei predemocràtica, que no té cap criteri ni ecològic ni sostenible, conceptes que en l’actualitat, a causa de la por al canvi climàtic, està en veu de tots els polítics, que fins i tot els fan servir per justificar l’injustificable. Vet aquí un exemple.
Volen que Viladecans arribi a 75.000 habitants el 2025, per això han projectat la construcció de 4.884 habitatges nous dins el casc urbà, i sobretot destruint la zona agricola-forestal d’Oliveretes, i és clar, per fer-ho sostenible cal anivellar una de les principals balances, cal crear llocs de treball, una de les causes principals per la qual la gent decideix el lloc on viure.
Així pronostiquen que cal arribar a la fita de 36.048 llocs de treball, i partint que en l’actualitat Viladecans en té 16.471 (2009), com ens ho farem? O millor dit, com planifiquen que ho faran?
Doncs es veu que ja ho tenen clar: sent molt optimistes planifiquen 12.000 llocs de treball nous al Parc de Negocis i al Parc Aeroespacial, i 2.554 llocs de treball més a la zona d’Oliveretes i a les noves rehabilitacions urbanes. Si ho sumem, ens falten 5.000 llocs de treball encara.
Aquest és el principal motiu de voler desenvolupar el projecte Parc del Delta de Viladecans, un projecte que vol convertir 217 hectàrees actualment espais naturals i agrícoles, al voltant del Camí de les Filipines, en terrenys on construir equipaments comunitaris (152 ha.) i en zona d’instal·lacions turístiques i de lleure (5,7 ha. dedicades al comerç, 12,7 ha. a hotels, i 13,7 ha. al sector terciari), on s’instal·laran negocis que ens donaran els 5.000 llocs de treball que ens faltaven per ser sostenibles.
El que fa riure és llegir textualment en la memòria d’aquest projecte que “només d’aquesta manera Viladecans podrà recórrer amb garanties el camí cap a la sostenibilitat”.
No sé com veieu el panorama, però de nou se’ns planteja un projecte que només juga a favor dels poders econòmics que ens han portat a la crisi que estem patint, i que destrueix el nostre paisatge, patrimoni i territori d’un delta, que ja ha estat prou agredit, i que si es continua formigonant, perdrà la seva identitat i característiques.
Estic segur que hi ha altres maneres de desenvolupar projectes, més creatius i dinamitzadors que no pas seguir apostant pel totxo i per projectes més del segle passat que de l’actual. Però que hi farem, tenim els polítics que ens mereixem...
Què diu l’informe del Departament de Medi Ambient i Habitatge?
Ara fa poc més d’un any, l’equip de govern municipal anunciava per tot arreu el projecte Barça Parc, a la zona del Remolar-Filipines de Viladecans. Fins i tot la festa major d’estiu va anar de blaugrana... Des d’un començament, la plataforma Salvem Oliveretes-SOS Delta ja va veure i denunciar que el que es pretenia era un projecte urbanístic encobert, i que l’únic que pretenia, i pretén, és afavorir interessos privats en un espai protegit.
Com que el butlletí municipal dubto que reculli el contingut del document que el departament de Medi Ambient i Habitatge (gestionat per ICV), i fins i tot que facin pública l’existència de l’informe, aprofitem aquest espai per informar els set arguments més contundents de l’informe, que d’altra banda són molt semblants a les al·legacions que la Plataforma Salvem Oliveretes-SOS Delta va entrar per registre al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
L’informe és molt clar assenyalant que es considera que la proposta de la present Modificació puntual del Pla General Metropolità a les Filipines per fer-hi el Barça Parc, promoguda per l’equip de govern, no és compatible amb la preservació dels valors d’aquest entorn…. I això s’argumenta esmentant les característiques principals de la zona i els inconvenients a la seva urbanització:
Urbanisme:1. el sector està afectat pel Pla Director de l’Aeroport, pel Pla Director del Sistema Costaner i pel Pla d’Espais d’Interès Natural, entre d’altres.
Inundabilitat:2. la zona pateix un “risc d’inundació extremadament alt” per la seva ubicació (cosa més que evident, és un delta!!)
Aqüífer i cicle de l’aigua:3. tot el sector que es vol urbanitzar està sobre un aqüífer protegit, el de la Vall Baixa i delta del Llobregat. La construcció afectaria la dinàmica hídrica i la recàrrega de l’aqüífer.
Biodiversitat i connectivitat ecològica:4. Només el 2% del Delta del Llobregat està protegit ambientalment, i la zona on es proposa fer el Barça Parc està envoltada per espais d’elevadíssim valor natural, per a la fauna, la flora i els hàbitats, d’acord amb les lleis catalanes, espanyoles i europees.
Atmosfera:5. el sector pateix nivells de contaminació atmosfèrica alts, l’entorn té fonts de contaminació acústica de primer ordre com l’autovia C-31 i l’aeroport del Prat, i els espais protegits són zones de màxima sensibilitat pel que fa a la contaminació lumínica del cel nocturn.
Zones agrícoles:6. no s‘han tingut en compte els sectors agrícoles d’alt valor productiu del Parc Agrari del Llobregat.
Canvi climàtic:7. hi ha una contradicció entre els objectius de reducció de gasos d’efecte hivernacle en què treballa i rep diners públics l’ajuntament i les emissions que generaria un projecte com el Barça Parc.
El document, a partir de l’anàlisi dels elements descrits, defineix uns objectius ambientals molt clars que han de condicionar qualsevol alteració d’aquells terrenys, en relació als valors naturals patrimonials, l’ús del sòl, l’afectació als ecosistemes, la prevenció de riscos ambientals, el cicle de l’aigua, la integració paisatgística, la
prevenció de la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica, la minimització dels efectes sobre el canvi climàtic i la gestió dels residus. Es formula a continuació una anàlisi de la proposta urbanística plantejada, i s’afirma contundentment que caldria haver considerat l’opció de no construir, o bé de construir el projecte en un altre indret.
I finalment el document de Medi Ambient valora la proposta en conjunt identificant les múltiples deficiències del projecte, els impactes ambientals no assumibles, les contradiccions i la necessitat d’analitzar totes les alternatives, per a concloure, com ja s’ha dit, que la proposta presentada no és compatible amb els valors naturals del Delta del Llobregat.
El que és més sorprenent és que a Viladecans tenen responsabilitat de govern els verds (ICV), impulsors del projecte junt amb el PSC, i ha estat precisament el departament de Medi Ambient i Habitatge, gestionat per ICV, qui aturi els peus a la bestiesa insostenible del Barça Parc.
En definitiva, el nostre equip de govern queda en evidència públicament, i demostra un cop més la falta de sensibilitat cap als nostres valors ambientals per excel·lència: la zona litoral, i la falda de Sant Ramon (Oliveretes inclosa). Des de la plataforma Salvem Oliveretes-SOS Delta restem oberts a que les nostres propostes de projectes sostenibles per a la zona siguin escoltats.