01 de setembre 2009

El Barça necessitarà taps a les orelles per gaudir del Barça Parc

Aquest plànol correspont al mapa estratègic de soroll publicat per AENA el desembre de 2008, en color blanc està marcat els terrenys on volen construir el Barça Parc i podem concloure que:
* La part de color vermell suposarà entre 70 i 75 dB de mitjana Lden.
* La part de taronja fluig entre 60 i 65 dB de mitjana Lden.
* I la major part de taronja fort suposarà entre 65 i 70 dB de mitjana Lden.
Pert tant un impacte acústic BRUTAL !!!
informació extreta de: www.gavamar.com