23 de juny 2009

Publicat avui al setmanari "La Directa"-Salvem Oliveretes denuncia la 'incoherent projecció de creixement'-

ho trobareu als següents punts de venta:
http://setmanaridirecta.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27

Viladecans // Salvem Oliveretes denuncia la 'incoherent projecció de creixement'
L'ajuntament vol construir 4.850 pisos nous mentre avui dia hi ha 3.000 buits
El 17 de juny va tenir lloc un acte sobre el Pla Local d’Habitatge de Viladecans 2008-2019 (PLHV) finançat per la Diputació de Barcelona que va escenificar una part del procés participatiu del PLHV -d’obligat compliment segons la llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge- que estableix que els ajuntaments que vulguin concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat han d’elaborar un pla local d’habitatge que reflecteixi el diagnòstic sobre necessitats i mesures que s’han d’adoptar per a aconseguir els objectius perseguits.
L’equip de govern de Viladecans (PSC-ICV) proposa que la ciutat necessita construir 4.850 habitatges nous en els propers deu anys amb l’objectiu d’aconseguir un parc mínim del 15% d'habitatges destinats a polítiques socials en un termini de vint anys i rehabilitar els habitatges anteriors al 1976, que la mateixa llei proposa. L’acte obert a la població, prèvia inscripció, va aglutinar prop d’un centenar de persones, una gran part de les quals eren funcionaris i membres de partits polítics distribuïts estratègicament pels grups de treball, segons un membre de la Plataforma ecologista Salvem Oliveretes.

Un membre de la Fundació Desenvolupament Comunitari -contractada per preparar una dinàmica participativa- va explicar com organitzar la sessió per donar veu als ciutadans i aconseguir reflectir durant la posada en comú el consens dels quatre grups de treball i les propostes pel PLHV. Totes les aportacions seran recollides en un document i posades en consideració alhora de definir el PLHV per a ser presentat en una audiència pública i posteriorment aprovat definitivament pel ple de l'ajuntament.
Pla incoherent amb la realitat
La Plataforma Salvem Oliveretes hi va participar posant sobre la taula la “incoherent projecció de creixement”, tenint en compte que el mateix estudi sociològic defineix Viladecans com “una ciutat madura, amb un creixement pautat per dinàmica interna”. A més, es va qüestionar que hi ha 1.200 pisos buits, més de 1.000 habitatges nous a la venta i 900 pisos de segona ma a la venta. Segons el col·lectiu, els 3.000 habitatges sense ús, la manca de serveis i equipaments i la pèrdua de terrenys agrícoles evidencien la irracionalitat de les expectatives de creixement urbanístic proposades al PLHV. Un exemple d'això, es troba en l'ensopegada urbanística del projecte Vilamarina de Sacresa on només uns quaranta dels 320 pisos nous estan ocupats sobre un centre comercial que encara no ha pogut llogar tots els seus espais.
DESTACAT:
Hi ha 1.200 pisos buits, més de 1.000 habitatges nous a la venta i 900 pisos de segona ma a la venta