11 de maig 2009

Avui projecció de "la sal de la mort"

Al costat dels rius contaminats del Bages, l’aigua del mar es dolça. Una petita plataforma lluita contra l’abocament descontrolat de residus miners davant la passivitat del govern. Mentrestant Catalunya beu aigua d’ampolla.
El documental, realitzat per Núria Sala i Dani Sala d'E2S Produccions, segueix sobre el terreny la feina de Montsalat i n'entrevista alguns dels integrants. El resultat presenta l'afectació ambiental que causen els residus de la mineria de potassa del Bages, amb un èmfasi especial en els perjudicis a la qualitat de l'aigua.
Roger Lloret, que va participar en el rodatge del documental i en l’assessorament tècnic, ens va introduir en aquesta problemàtica i va comentar, mentre vèiem les escenes, l’aclaparador
impacte paisatgístic de la muntanya de sal i els danys que tot aquest runam abandonat provoca en la salinització de tota la conca fluvial del riu Llobregat.
Organitza: PSUC-VIU
Col·labora: Plataforma Salvem Oliveretes