09 de març 2009

"La Vileta" a la Ctra. C-245 a Viladecans

Tal i com, des de la plataforma Salvem Oliveretes us van oferir, us passem
Una mica d'història del...
P.M.U. AVINGUDA GENERALITAT de Viladecans
El 10 % d'aprofitament mig del Pla de Llevant a Oliveretes, és el porcentatge del cost d'urbanització que cada pla urbanístic ha de compensar a la població que l'acull, segons el pla parcial d'Oliveretes, aquest percentatge d'inversió, anava a redisenyar l'entrada de Viladecans per la ctra. de la Vila i la construcció del nou mercat.
Per això, l'any 2005 l'ajuntament de Viladecans va convocar un Concurs d'idees per a la redacció de l'avanç del Pla Marc de reordenació de l'eix de l'av. de la Generalitat i l'àrea de centralitat de la Pl. Europa Organisme convocant: Ajuntament de Viladecans
S'hi presenten a concurs, 5 estudis d'arquitectura.
I es declara com a guanyador el projecte del equip d’arquitectes de Batlle i Roig, Arquitectes + Martínez Lapeña - Torres, Arqutiectes
Podeu veure els cinc projectes presentats amb fotos en tres dimensions a aquestes webs.
http://www.coac.net/ofconcursos/galeria_virtual/20050112/20050112.htm
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/616/2/PANELLS%203.pdf
https://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/616/1/Informe_concursos%20CLLOP.pdf
Tres anys despres, l'ajuntament de Viladecans, presenta el Pla Local d'habitatge, on explica la reforma urbanística que vol desenvolupar a la C-245.
"675 viviendas, de las que unas 340 serán de precio protegido concertado, distribuidas en edificios de 6 plantas, con actividad comercial en la planta baja. A ambos lados, además, dos grandes torres para oficinas y al menos un hotel." "soterrándo la C-245 entre las calles Francesc Macià (a la altura del ambulatorio del barrio Sales) y Agricultura (justo antes de la Roca). Pero se trata de algo más que un túnel para el paso de coches: será calzada obligada para los vehículos de carga y descarga que vayan al mercado y los nuevos comercios que se generen, y tendrá dos plantas subterráneas más con 2.500 plazas de parking (1.000 públicas y 1.500 destinadas a las viviendas, comercios y mercado)."
mireu la noticia a:
http://salvemoliveretes.blogspot.com/2008/05/el-10-daprofitament-mig-coeficient-que.html
Així que ja comença el moviment especulatiu, ja que el projecte invaeix zona industrial que haurà de ser reconvertida en zona urbana, com el cas de la industria Union Derivan, que està desmontant la seva plata d'olis i es transllada a Zaragoza i acaba de vendre els terrenys afectats pel pla de la Vileta a la immobiliaria Proinosa.
I podeu descarregar i consultar el Pla Local d'habitatge de Viladecans a:
http://www.aj-viladecans.es/Plantilles/presentacions/_JNJtGAWc42Z9wgs6IngUNqLQeE7hjokx46CqKDULgEk
Bona lectura tingueu...