04 de febrer 2009

Estudi de la agencia BCN Ecologica del Pla de Llevant

Aquestes imatges s'han estret d'aquest arxiu.
http://obrasocial.caixacatalunya.com/osocial/idiomes/1/fitxers/mediambient/VerdUrba_rueda.pdf
pertanyent a l'Estudi de la agencia BCN Ecologica del Pla de Llevant, que la plataforma ha demanat en diverses ocasions des de principis de l'any 2007 i l'única vegada que se’ns ha contestat les instàncies ens han dit que aquest informe encara no l'havien rebut. Sabem que aquest informe va ser entregat el mes de maig de 2007, i que va ser molt discutit per que no deia el que els promotors els hi agradaria que hi digues...Ara hem trobat a la xarxa unes imatges amb llegendes referents a mobilitat i altres, però seria interessant que es dignessin a facilitar-nos la seva consulta.