10 de juliol 2008

Sant Ramon en mans d’immobiliàries.

El 68’70 % del terreny forestal de la muntanya de Sant Ramon en el terme municipal de Viladecans, està en propietat de Constructores i Immobiliàries.
La Plataforma Salvem Oliveretes ha tingut accés a un expedient que conte un inventari de la propietat cadastral, datat el 7 de maig de 2008, en que figuren la relació de propietaris de la zona forestal de la muntanya de Sant Ramon en el terme municipal de Viladecans.
Des de la ronda de cornisa per sobre el camp de Beisbol que, segons l’ajuntament, ha de marcar el límit de la ciutat, fins al cap de munt de la muntanya de Sant Ramon, en terme municipal de Viladecans, hi ha un total de 1.213.552 m2 (121,3 Ha) dels quals segons el PGM, només el 143.121 m2 (14,31 Ha) son urbanitzables no programats, i la resta 1.070.431 m2 (107 Ha) son rústics, agrícoles i forestals, o sigui No Urbanitzables.
El sol no urbanitzable
Dels 1.070.431 m2 no urbanitzable, el 68’70 %, son de propietat de constructores e immobiliàries. Que els han anat comprant terrenys durant la última dècada.
Destaquen com a propietaris, el president de la patronal, Confederació d’empresaris del Baix Llobregat, en Paz Dorado, que per mitja de tres de empreses relacionades amb ell, Construccions Sant Ramon Viladecans, Global Inversiones Europeas GIE, i Immobiliaria Cal Simon S.l., amb el 31’67 % de la zona forestal en propietat. En la pàgina web de GIE, encara hi ha el projecte urbanístic il·legal en zona forestal “Residencial Sant Ramon”.
El Segueix Josel s.l., del Grup Nuñez i Navarro amb un 17’44 %, Construcciones y Promociones Apolo amb un 8’36 %, Royal Urbis amb un 3’43 % i Construcciones Facoma S.A. amb un 3’28 %, altres petites empreses son: Can Clota S.l. (2,65 %), i BBVA (1’87 %)
El sol Urbanitzable no programat.
Dels 143.121 m2 de sol Urbanitzable No Programat, 93.991 m2 (el 65,67%) son de la Immobiliària La Colonial, mentre que 29.418m2 (el 20,55%) son de Construcciones y Promociones APOLO, i la resta 19.712m2 (el 13,77 %) pertanyen als actuals propietaris de la masia de Can Torrens.
L’ajuntament vol “preservar” la zona.
El passat més de novembre, forçat per la denuncia a l’empresa GIE per part de la plataforma salvem Oliveretes, l’ajuntament va aprovar una moció tot manifestant la voluntat de protecció i preservació de la zona forestal de la muntanya, activant els mecanismes necessaris per dur a terme la màxima protecció mediambiental de la zona. Fins i tot, va ordenar als seus serveis tècnics i jurídics que estudiessin la situació actual dels terrenys, i establissin contactes amb qui correspongui per tal d’implementar sobre el territori els mecanismes de protecció ambiental més adient.
No sabem com duent a terme aquest compromís, però vista aquesta situació la cosa pinta malament en el seu objectiu. És mes, el conveni signat entre l’ajuntament amb la Immobiliària La Colonial, per tal d’alliberar sol urbanitzable no programat i així ampliar el parc forestal públic, veiem que hi ha un tercer interlocutor com és Construcciones y Promociones Apolo que amb un 20’55 % del sol, també voldrà treure’n profit...
En definitiva, tot un panorama incontrolable...

1 comentari:

Anònim ha dit...

Que no sabeu posar res més??

Això ja es sabia des de fa temps. Sembla que poseu notícies només per omplir. Espero que milloreu.

Una salutació.

Un amic