24 de novembre 2007

Una moció cara a la galeria

Una denúncia de la Plataforma Salvem Oliveretes condiciona l'aprovació d'una mocio al ple del ajuntament de Viladecans

Com a resultant de la denúncia feta per la Plataforma Salvem Oliveretes, dient que les empreses Global Inversiones Europeas d’en Paz Dorado i Josel S.l. del grup Nuñez i Navarro estan especulant amb els terrenys de la muntanya de Sant Ramon, sent el propietaris, com a mínim, de 16 i 183 hectàrees respectivament i planificant el projecte “Sector residencial Sant Ramon”. El ple del passat 22 de Novembre va aprovar una moció per expressar la voluntat de protegir i conservar els terrenys qualificats com a no urbanitzables situats a la part nord de la ciutat.

La plataforma va voler participar en el ple i aquest cop li van permetre fer us de la paraula just avanç de la votació i ho va aprofitar per exposar la seva opinió respecte la moció.

Primer, va agrair la moció, però la va qualificar com a una simple declaració d’intencions, cara a la galeria, degut a que no figuraven cap mesura per desenvolupar-la.

Segon, va proposar la declaració d’utilitat publica de la muntanya, mesura que s’hauria d’arribar comprant i/o expropiant els terrenys per fer-los públic, va demanar un % del pressupost municipal per aquest fi, i així poder-hi desenvolupar projectes de conservació i regeneració forestal amb l’excusa de combatre el canvi climàtic tot reforestant la zona. És inconcebible que un municipi del mon occidental, com Viladecans, permeti que la seva zona forestal estigui tant desforestada com ho està actualment. Una dada, en una hectàrea hi caben 400 arbres que absorbeixen 20.000 tones de CO2 l’any. La zona forestal ha de tenir la funció d’embornal del CO2 que genera la ciutat.

I Tercer, reactivar el consell municipal de mediambient perquè vetlli en tot aquest procés i que fomenti a la ciutadania i a les entitats de la ciutat que facin projectes per plantar arbres a la zona forestal.

La Plataforma Salvem Oliveretes continuarà reunint-se cada dimecres a les 19:30 h. al auditori Pau Picasso i continuarà la seva tasca d’oposició al pla de llevant que vol construir un nou barri de 2377 habitatges a Oliveretes, per a preservar la muntanya de Sant Ramon.