26 de setembre 2007

Que fàcil és aconseguir informació!!!


La Plataforma Salvem Oliveretes va voler participar en el ple municipal el passat mes de desembre, i l’equip de govern del ajuntament de Viladecans ens va denegar aquest dret reconegut en el article nº 20 del reglament de participació ciutadana (RPC), aprovat pel mateix ple. El que preteníem era preguntar per la irregularitat per la qual es va retornar, per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona (CTUB), l’expedient nº 2006/024058/B corresponent a la tramitació del pla parcial de Llevant, que vol edificar 2377 habitatges a la falda de la muntanya de Sant Ramon.
Tot i ser una qüestió d’interès municipal, ens vetaren el dret tot al·legant que el article 14 del mateix reglament ofereix la possibilitat d’adreçar-se a oficines d’informació que el ajuntament ofereix als ciutadans.
Des de la Plataforma Salvem Oliveretes creiem l’equip de govern no va voler reconèixer un error en públic, i per tant, no va voler contestar la pregunta en el ple, tot i ser d’interès municipal. Creiem que l’article nº 20 del reglament de participació ciutadana no nega la possibilitat d’adreçar-se al ple per fer una pregunta, sempre que sigui d’interès municipal, i que l’equip de govern negui aquest dret als ciutadans traient-se de la màniga l’existència del article 14, fa que la ciutadania quedi indefensa a la voluntat del equip de govern.
Aquest fet va fer que ho denunciéssim al Síndic de greuges de Catalunya, ja que la figura del síndic a Viladecans encara no existia, El Síndic de greuges de Catalunya va obrir un expedient del cas (nº.15836/06) i va començar a tramitar-lo tot fent un requeriment al Ajuntament de Viladecans el passat més de febrer, al no rebre resposta, ho va tornar a fer el més d’abril, i fins i tot, va haver de repetir-ho el mes de juliol. Davant el silenci municipal, el Síndic de greuges de Catalunya es planteja personar-se presencialment a l’ajuntament per fer el requeriment en persona.
No entenem ni l’actitud del equip de govern del ajuntament del passat mes de desembre, ni el silenci actual.
Igualment, Registrat per instància nº 18127 en el registre del ajuntament de Viladecans, el 27 de desembre de 2006, tot fent la mateixa pregunta, fent cas al article 14 del RPC, vam preguntar, la raó per la qual la comissió d’urbanisme va retornat a l’ajuntament l’expedient del projecte d’Oliveretes.
Tot i que la llei obliga a contestar les instàncies, el cas és que no vam rebre cap resposta. Tres mesos desprès, el 23 de març una vam tornar-ho a preguntar, ens va contestar el 22 de maig, un cop la irregularitat ja estava arreglada i el projecte aprovat definitivament.
Tot i estar aprovat definitivament el mes d’abril, encara no ha estat publicat al DOGC, es veu que encara els hi cal presentar un text refós per complimentar el projecte. Però, Quin article hem de fer servir el 20 o el 14 per saber que és aquest text refós?. Creiem que per tot això, i mes coses que encara estem treballant, l’equip de govern no està a l’alçada dels requeriments que des de la ciutadania li fem.