30 de juliol 2007

Sabieu que a la cara Sud de la muntanya de Sant Ramon hi viu una planta que només s'ha detectat en tot el Montbaig-Montpedrós en aquesta zona?

Si passegeu per les Olivaretes la trobareu. Aquí teniu més detalls i informació.
Aquesta planta és la botja blanca, o l'Albada. Viu a solei de les muntanyes, i en tot l'espai forestal i agrícola del Montbaig-Montpedrós només s'ha detectat a la banda de solei de la muntanya de Sant Ramon.
Aquesta mata es troba sovint associada a les brolles de romaní i bruc d'hivern, i als pradells secs d'Albellatge i llistó de les comarques litorals.
De fet el llistonar típic és una comunitat vegetal que està considerada com a habitat d'interès comunitari dintre de la directiva d'habitats de la UE (Dr. 92/43 UE) amb categoria de prioritat codi 6220
Tot i que un hàbitat natural d'interès comunitari no es troba sols per aquest fet directament protegit, cal tenir present les raons per les què aquest hàbitat ha estat inclós en la directiva a l'hora de discutir les estratègies de conservació de la biodiversitat en un espai natural.
I en aquest sentit convé remarcar que Les Olivaretes-La Verdera forma part d'una unitat geogràfica i paisagística ben definida, i què no és pas un retall del territori sobrant fruit de l'urbanisme convencional al què ens tenen acostumats.