03 de maig 2007

ESTEM DE DOL

Oliveretes desapareixerà properament. Alguna cosa hi haurem de fer... (s’admeten propostes)
La comissió territorial d’urbanisme de Barcelona (CTUB) en sessió ordinària celebrada el passat 26 d’abril de 2007, va aprovar definitivament el pla parcial del sector de Llevant.
L’expedient num. 2006/024058/B corresponent al pla de llevant de Viladecans, s’ha aprovat definitivament, i en quinze dies sortirà publicat al DOGC.
L’ultima cosa que en sabiem del cert del pla urbanístic era que la CTUB havia retornat el expedient al ajuntament per una irregularitat en la seva tramitació. Es veu que segons l’article 83.9 del text refós de la llei d’urbanisme, es pot aprovar la modificació del PGM conjuntament amb el pla urbanístic, però en realitat, la tramitació del pla urbanístic de llevant anava mes ràpid que el del PGM, i per això el mes de novembre la CTUB, per curar-se en salut, va retornar el projecte, per que no sigues cas que aprovessin un pla urbanístic que desprès no estigues en consonància amb el PGM. Ara, com que el PGM, ja el van modificar definitivament el mes de febrer, i havent passat el termini de al·legacions sense haver-ne hagut cap, ja han pogut aprovar definitivament el pla de llevant. Per tant, l’aprovació inicial i provisional feta al ple del ajuntament, s’ha fet en conformitat amb la llei.
Finalment, es veu que ja ni caldrà l’aprovació definitiva al ple del ajuntament, perquè el ple ja va aprovar el planejament urbanístic inicial i provisionalment. Un cop publicat al DOGC i passat el termini de al·legacions, ja poden enviar les màquines per trinxar el territori.
Estem de dol...
Sort que ahir en l’entrega de les còpies digitalitzades dels arxius de la baronia d’Eremprunya per part del Arxiu històric de Catalunya, el Sr. Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, va anunciar l’aprovació definitiva del Ecobarri a Oliveretes i que allí anirà el Arxiu Històric Municipal, potser serà allà on preservaran els camps de garrofers, les alzines i roures centenaris i les tres torrenteres mediterrànies...