10 de gener 2007

Publicat el 22 de desembre de 2006 a "El far"

Dret a l’habitatge i dret a la natura
Vaig sentir una gran alegria en llegir en aquest diari el
passat divendres 15 l’escrit del senyor Alberto Rodríguez,
titulat Dret i no un producte, referint-se a la nova llei del
Dret a l’habitatge. Se gons el senyor Rodríguez, la nova llei
dóna als ajuntaments més pes en la gestió de la vivenda, i
permetrà fomentar el lloguer i donar ajudes que facilitin l’ac-
cés a la vivenda. Esperem que això faci replantejar a l’equip
de govern de Viladecans el projecte d’Oliveretes, en el
qual es pretén la construcció de més de 2.400 habitatges en
una zona agrícola i forestal.
Amb la nova llei, de ben segur que ja no caldrà urbanitzar
aquesta zona tan estimada i visitada pels viladecanencs, i
el municipi frenarà la seva expansió cap a la muntanya de
Sant Ramon. Perquè a Viladecans, de pisos buits, en
venda i en lloguer n’hi ha moltíssims. Altra cosa és el
preu que cal pagar per accedir-hi. Vull pensar doncs que
podrem continuar gaudint de la zona forestal d’Oliveretes.
Jordi Mazón
Viladecans